اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه “به روز” که در ارتباط با نرم افزار آموزش ویژوال بیسیک رستگار انجام شده است
رفتن به بخش رفتن به بخش رفتن به بخش رفتن به بخش