اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه “به روز” که در ارتباط با نرم افزار آموزش ویژوال بیسیک رستگار انجام شده است.
این برنامه در روز جمعه تاریخ ۰۴/۱۰/۹۴ شبکه سه ساعت ۳:۳۰ پخش شده است.

اولین مصاحبه با خانم رستگار در باهمستان جام جم- حجم کم۱
اولین مصاحبه با خانم رستگار در برنامه “باهمستان” که در ارتباط با نرم افزار آموزش ویژوال بیسیک رستگار انجام شده است. این برنامه در روز جمعه تاریخ ۹۴/۱۱/۰۹ شبکه جام جم ساعت ۱۰:۳۰ پخش شده است.

به روز ۲۱۵ بسته آموزشی virtual basic

معرفی شرکت نرم افزار برنامه نویسی رستگار

جلسه پرسش و پاسخ آموزش ویژوال بیسیک رستگار